EN   FR   CZ   NL   Norsk/EN

Searching Snow White's Apple

Searching Snow White's Apple_Gaby Berger

This work was nominated for the Stanislav Libensky Award 2018.

Future exhibitions:
* 5 - 20/11/2022 Exposition in Kasteel Cannenburch in Vaassen (Nl)
    Where: Maarten van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen
    Open: Every day except monday from 11 h until 17 h.

Past exhibitions:
* August 2022 in the Castle Hof d’Intere in Lille in the Antwerp Kempen.
* Oct.-Nov. 2019 in S12 Galleri og Verksted, Bergen, Norway: "Young and loving 2019".
* Oct. 2019 in Glasrijk Tubbergen, The Netherlands: "Mirror,mirror ... glazen sprookjes"
* Sept.-Nov. 2018: in Dox - Centre for Contemporary Art in Prague (CZ): "The Stanislav Libensky Award 2018"
* nov. 2018:  Glas en keramiekbeurs in Leerdam (NL)
* June 2018:  Open doors of IKA (Instituut voor kunst en ambacht) in Mechelen (B).
* May 2018:  Graduation Exhibition of art in glass in Cultureel Centrum in Mechelen (B).

Young & Loving! er en spøkefull oversettelse av ung og lovende, som peker på utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere. En utforskende tilnærming til glass som del av et kunstnerisk uttrykk, er et særlig kjennemerke for utstillingskonseptet som har vært en årlig begivenhet i S12 siden 2007. Årets kunstnere er: Elmira Abolhasani (Iran / Portugal), Gaby Berger (Belgia), Anett Biliczki (Ungarn / Danmark), María Renée Morales Lam (Guatemala/ Portugal),Tone Linghult (Sverige), Dan Mirer (USA) og Galla Theodosis (Frankrike). Young & Loving! representerer i år som tidligere år en variasjon av tema, teknikk og uttrykk. I flere av arbeidene ligger et ønske om å synliggjøre det usynlige. Dette ser vi blant annet hos Tone Linghult som gir følelser fysisk form gjennom sine skulpturer i netting og glass, og hos María Renée Morales Lam, som arbeider med fravær og en rekke vitenskapelige fenomener relatert til lys, rom og tid. Elmira Abolhasani utforsker menneskelige nettverk og identitet, i sitt veggarbeid som består av hundrevis av hender formet i teknikken flamworking. I “Searching for Snow Whites Apple”, blir vi minnet om menneskers påvirkningskraft og forgjengelighet. Her ser Gaby Berger på problemer knyttet til matvareindustrien, og presenterer en hel meny av forgiftet og potensielt dødelig mat. Gjennom gjestekunstnerprogrammet, AiR i S12, har Elmira Abolhasani, María Renée Morales Lam og Tone Linghult fått mulighet til å utvikle nye arbeider til utstillingen i S12 sitt verksted. Elmira og Tone vil være tilstede på åpningen.

Statement

Contaminated food brought for a lot of human suffering and damage, with economic consequences, health problems or even deadly consequences.
The causes are diverse and range from tragic misunderstandings and clearances of nature to intentional deception.
I selected a series of incidents all over the world and represented them in sandblasted glass objects on a table.
The matte pale hue reflects the outrage and also gives rest to the eye of the beholder, so that he can approach this versatile topic easier. 
The installation symbolizes the influence of man on the life as well as its powerlessness and mortality.

Kylling med Fipronil

Kylling med Fipronil

Wijn

Fraud with wine

Bradford Sweets with Arsenic

Fraud with alcohol

Meny

Young & Loving! is a humorous translation of 'young and promising', pointing to the exhibition's focus on newly graduated artists.
An exploratory approach to glass as part of an artistic expression is a particular feature of the exhibition concept, which has been a yearly event in S12 since 2007.
This year's artists are: Elmira Abolhasani (Iran / Portugal), Gaby Berger (Belgium), Anett Biliczki (Hungary / Denmark), Maria Renee Morales Lam (Guatemala/ Portugal),Tone Linghult (Sweden), Dan Mirer (US) and Galla Theodosis (France). >br>
Young & Loving! 2019 shows a variation of themes, techniques and expressions. In several of the works a desire to make the invisible visible is present. As seen in the work of Tone Linghult who gives feelings a physical form through her sculptures of glass and mesh, and in the work of Marea Renee Morales Lam who is exploring absence and a range of scientific phenomena related to light, space and time. Elmira Abolhasanis journey to understand human networks and identity is continuing in her new wall piece consisting of hundreds of flameworked glass hands.

In 'Searching for Snow White's Apple' Gaby Berger is taking a closer look at the food industry, and presenting us with an entire menu of contaminated and poisonous food. She does so reminding us of the influence of man on life and of our mortality.